manualna i narzędziowa refleksologia twarzy

Tutaj kupisz pierwszą polską książkę o refleksologii twarzy, a nawet pierwsza taką książkę na świecie 🙂 – www.szkola-multiterapii.pl

Daty wszystkich kursów sprawdzaj zawsze na FB: Z miłości do refleksologii w zakładce Wydarzenia lub jeśli nie posiadasz konta na FB  to zapraszam Cię do kontaktu telefonicznego.

FB Z miłości do refleksologii to portal edukacyjny i dokształcający dla terapeutów.

                                                  www.thaibeauty.pl

Info ogólne

Kurs multi-metodologicznej refleksologii twarzy to sztandarowy kurs Szkoły Multiterapii (przed 2020 rokiem był to Międzynarodowy Instytut Refleksologii Twarzy MIRT).

W 2003 roku byłam pionierem refleksologii twarzy w Polsce i od tamtej pory stale rozwijam merytorycznie i metodycznie terapię odruchową twarzy oraz ogólnie dbam o tę markę w Polsce.

Refleksologia twarzy to nie jest tylko kolejna technika pracy manualnej, to filozofia i świadomość terapeutyczna, zawodowa i życiowa.  Stąd bogactwo treści nauczania, metodologii i podejść oraz … gotowy plan na tzw. lifelong-education. Jest to nastawienie na kształcenie się przez całe życie, co jest domeną zawodów związanych z pracą z człowiekiem. 

Oprócz tego, że przywiązuję ogromną wagę do biegłości teoretycznej i praktycznej moich Słuchaczy, dbam też o rozwój ich świadomości osobisto-zawodowej oraz umiejętność poruszania się na rynku usług terapeutycznych i medycznych. Świadomość terapeutyczna przyczynia się do budowania poczucia własnej wartości i godności oraz do ufania sobie i gotowości do samodzielności. Odnalezienie się na rynku usług  wymaga z kolei zrozumienia dość specyficznego marketingu i PR-u terapeutycznego, który opiera się obecnie na wykorzystaniu social mediów. 

Kurs przygotowuje do zawodu refleksologa twarzy i samodzielnego prowadzenia praktyki terapeutycznej w wielu branżach zdrowie/terapie naturalne/medycyna/wellness/fitness/SPA/uroda/sport etc.

Najważniejsze fakty

Refleksologia manualna twarzy to praca na mapach odruchowych twarzy, zwanych inaczej somatotopiami, które wywodzą się ze współczesnej medycyny wietnamskiej, japońskiej i koreańskiej (BuiQuoc Chau/Yamamoto/system Onnuri),  a nie chińskiej! 

W manualnej refleksologii twarzy wykorzystuje się też punkty pochodzące z medycyny wietnamskiej (Bui Quoc Chau)  i  dodatkowo  akupunkty, które są jednak wykorzystywane w niespecyficzny sposób, bo do fizycznego  “rozgrzewania” twarzy przed właściwą aplikacją map odruchowych.

Mapy twarzy korespondują (odruchowo/energetycznie/poprzez sieć łączną) z narządami wewnętrznymi, układami, częściami ciała a nawet konkretnymi funkcjami fizjologicznymi. 

Jak wygląda ta “korespondencja”?

Otóż anatomicznie zapewniają ją nerwy i powięzi. W starożytnych systemach medycznych mówi się także o kanałach energetycznych, które zapewniają specyficzną łączność pomiędzy mapami, mózgiem i resztą ciała. Niestety teoria ta nie jest łatwo przyjmowana przez środowiska medyczne, które wymagają od nas neurofizjologicznych uzasadnień działania refleksologii.

                              www.biologia.opracowania.pl – schemat łuku odruchowego 

Siła odruchowa refleksologii twarzy wynika z wielkości powierzchni czuciowych i ruchowych poszczególnych części ciała w mapach Penfield’a zlokalizowanych na powierzchni mózgu. 

Projekcja twarzy na powierzchni mózgu zajmuje najwięcej miejsca, projekcje rąk są w drugiej kolejności, a stóp są mniejsze. Nawet 5 do 7 razy od pozostałych map. Świadczy to o wadze, jaką do tych poszczególnych części ciała przywiązuje mózg. Po pierwsze twarz i ręce są ważne pod względem ich roli poznawczej dla ciała. Po drugie – twarz to bezpośrednia wrota mózgu – ze względu na swoje wieloaspektowe zasoby/walory anatomiczne, fizjologiczne czy psychologiczne.  

                                                         www.brodatamedycyna.wordpress.com

Mapy odruchowe twarzy łączą się z mózgiem bezpośrednio za pomocą nerwów czaszkowych (mózgowych), dzięki czemu bodźce podróżują w sposób niczym nie zakłócony. Inaczej sytuacja ma się z refleksologią rąk i stóp, gdzie podróż bodźców nie odbywa się po nerwach bezpośrednio łączących te pola terapeutyczne z mózgiem, ale po kilku ścieżkach nerwowych przebiegających przez różne okolice ciała.

                                                                                       pinterest

Jeśli zainteresowały Cię te fakty, koniecznie obejrzyj stronę FB Z miłości do refleksologii. Ta platforma komunikacyjno-edukacyjna zawiera mnóstwo treści tematycznych, które pogłębią Twoją wiedzę i rozszerzą perspektywę patrzenia na refleksologię.

FB zapewnia  szybki dostęp do różnych treści i łatwość ich publikacji oraz aktualizacji – stąd jest to najlepsze medium służące wymianie informacji. Krótkie formy tekstowo-obrazowe sprzyjają dokształcaniu się, skupiają uwagę czytającego i stanowią podręczny zasób wiedzy :-).

Czego nauczysz się podczas kursu?

– anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz jego roli w refleksologii twarzy
– teorii refleksologii twarzy oraz jej wpływu na twarz i ciało, a także wymiaru terapeutycznego oraz estetycznego tej pracy
– zasad pracy refleksorycznej (precyzja, głębokość stymulacji, techniki i chwyty, tempo i jego zmiany, ekspozycja czasowa i czytanie sygnałów przestymulowania, intencja, wybieranie map do pracy – ogólne i objawowe, higiena i ergonomia w pracy refleksologa twarzy)
– wskazań i przeciwwskazań do refleksologii manualnej twarzy
– wstępnych głębokich technik relaksacji ciała i refleksologii twarzy ( rozluźniających 660 mięśni ciała i 40 mięśni twarzy )
– postępowania ogólnostymulującego i objawowego w szeregu dysfunkcji, schorzeniach miejscowych i ogólnoustrojowych, w stresie, kryzysie, traumie, postępowaniu upiększającym, odmładzającym (anti-aging)
– funkcjonalnego wykorzystania refleksologii twarzy w każdych warunkach pracy ( na łóżku do masażu i bez )
– prowadzenia Indywidualnych Planów Opieki Refleksologicznej
– prowadzenia celowanego wywiadu refleksologicznego
– dokumentowania i oceny postępu terapii
– prowadzenia marketingu i PR terapeutycznego ( czyli budowania własnej marki i promowania własnych rąk! )
– technik samodoskonalenia zawodowego i rozwoju świadomości oraz własnej wartości terapeutycznej na rynku usług refleksologicznych
– integracji refleksologii twarzy z innymi terapiami/masażami/technikami/diagnostyką
– uzasadniania/argumentowania swojej pracy w środowisku profesjonalnym (medycznym/terapeutycznym) i nieprofesjonalnym (laickim)
– prowadzenia indywidualnej praktyki refleksologicznej i uczciwych zasad współpracy z innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Zasady kursu multimetodologicznej refleksologii twarzy
1. Grupa: 10-12  osób, co zapewnia kameralność nauczania i konstruktywny kontakt przyszłego terapeuty z mentorem
2. Każdy Słuchacz ma możliwość bezpłatnego powtarzania zajęć stacjonarnych, które już raz odbył. Wtedy występuje on w roli asystenta wspomagającego innych Słuchaczy przy kursie oraz przygotowującego przestrzeń do prowadzenia zajęć
2. Tryb kursu jest innowacyjny: zajęcia stacjonarne (3 x 2 dni w weekendy) oraz wirtualne: webinary oraz platforma edukacyjna z filmami instruktażowymi – tak zorganizowana nauka pozwoli na uczenie się i utrwalanie teorii i praktyki wtedy, kiedy chcesz i możesz. 
Obowiązkowe przerwy na praktykę refleksologiczną pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi to min. 4 miesiące. Stąd profesjonalny kurs refleksologii twarzy zajmie około 12 – 24 miesięcy. Daty rozpoczęcia kursów podawane są wyłącznie na FB Z miłości do refleksologii, daty kolejnych webinarów i i zajęć stacjonarnych ustalamy w grupie.
3. Inwestycja w roku 2022 to 7500 zł .
Egzamin zawodowy : 300 zł
Kwoty te mogą w ciągu danego roku kalendarzowego wzrosnąć o podatek VAT, który wynosi 23 %.
4. Algorytm zajęć
I część kursu 
webinar  I – teoria -wstęp -8 godzin,
webinar II – malowanie map odruchowych oraz zasady stymulacji refleksorycznej twarzy – 3 godziny,
dostęp do platformy edukacyjnej – materiał filmowy z podcastem nt. refleksologii manualnej – wysokiej klasy instruktaż pracy na każdej mapie odruchowej  – czas trwania – 5 godzin
webinar III – podsumowanie praktyki własnej na podstawie instruktażu filmowego
Czas studiów własnych – teoria i praktyka: od 60 godzin
II część kursu
zajęcia stacjonarne – 2 dni wspólnej praktyki podsumowującej 1 część kursu oraz nowe praktyczne treści szkoleniowe plus zapoznanie się z narzędziami do refleksologii – 16 godzin
webinar IV – refleksologia narzędziowa – 6-8 godzin
dostęp do nowych treści szkoleniowych na platformie edukacyjnej – 1,5 godziny
Czas studiów własnych – teoria i praktyka : od 100 godzin
III część kursu 
zajęcia stacjonarne – 2 dni wspólnej praktyki podsumowującej 2 część kursu – 16 godzin
Czas na naukę właśną i praktykę: od 60 godzin
IV część kursu
zajęcia stacjonarne – 2 dni wspólnej praktyki podsumowującej 1, 2 i 3 część kursu, nowe treści – wywiad motywujący i zasoby nerwu błędnego w służbie refleksologii twarzy oraz omówienie egzaminu dyplomowego
Od soboty do niedzieli od godz. 11.00 – 19.00 (uwaga godziny kursu mogą się zmienić w zależności od specyfiki pracy procesowej z grupą), planowana przerwa obiadowa i przerwy kawowe podczas każdego dnia zajęć – moderuje i uzgadnia prowadzący
5. Praktyki refleksologiczne
Praktyki odbywają się w miejscu zamieszkania Słuchacza i dokumentowane są za pomocą Kart Refleksologicznych do okazania podczas egzaminu zawodowego. Słuchacz organizuje praktyki samodzielnie, ale ze wsparciem merytorycznym prowadzącego

6. Egzamin: płatny praktyczny oraz pisemny i ustny

Obowiązkowy termin – do 6 miesięcy po ukończeniu ostatniej cześci  kursu. Przystąpienie do egzaminu po tym czasie będzie wymagało od Absolwentów kursów ponownego uczestnictwa w nich uczestnictwa i pełnej zań odpłatności.

Obowiązuje pisemna praca dyplomowa z przedmiotu zajęć w temacie zadanym przez prowadzącego lub zaproponowana przez Słuchacza.

Terapeuci, którzy kontynuują naukę drepoterapii, przed przystąpieniem do kolejnego kursu z tego zakresu  zobowiązani są do zdania egzaminu z refleksologii twarzy!

7. Nie wydajemy zaświadczeń o ukończeniu żadnej części kursu refleksologii twarzy,  bowiem nie stanowią one oficjalnego poświadczenia wiedzy i umiejętności Słuchaczy  oraz nie stanowią o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu

8. Zdanie egzaminu zawodowego uprawnia do otrzymania Dyplomu Zawodowego Refleksologa Twarzy, który zostanie wydany w terminie 1 miesiąca od daty pozytywnego zaliczenia teorii i praktyki z zakresu refleksologii twarzy oraz zdania pracy dyplomowej i Kart Refleksologicznych do wglądu

8. Miejsce kursu:
Policealna Szkoła Medyczna w Otwocku, ul. Andriollego 90, zakwaterowanie w zakresie własnym.
Dojazd z Dworca Warszawa Śródmieście (obok  Dworca Centralnego)  kolejką podmiejską – SKM 1 – w stronę Otwocka – przystanek końcowy w Otwocku.
9. Terminy:

Zawsze w zakładce Wydarzenia na FB: Z miłości do refleksologii. To portal edukacyjno-dokształcający dla terapeutów i wszystkich miłośników refleksologii i terapii naturalnych.

Jednocześnie to nowoczesny komunikator i narzędzie promocji terapeutycznej, z którym trzeba się zaprzyjaźnić, jeśli  chcesz być terapeutą dobrze przygotowanym do pracy z drugim człowiekiem.

Dzwoń po informacje – 502 590 578.

Program kursu i treści kursu są autoryzowane przez właściciela MIRT Beatę Sekułę i stanowią jej indywidualną własność intelektualną. Prawa do kopiowania i dystrybuowania zastrzeżone.
#drepoterapia #refleksologia #stres #masaż #refleksoterapia #twarz #uroda #antiaging #twarzbezbotoksu #prolongevity #healthyantiaging #healthybeauty #terapietwarzy #terapiatwarzy #facetherapy #facetherapies #reflexology #drepotherapy #nobotox #refleksologia #refleksoterapia #masaż #zdrowie#uroda